top of page

BEDRIJFSGEGEVENS VIRTU VELO (VOF)

Adres - Processiestraat 100 - bus 4

Postcode - 8790

Stad - Waregem

Vestigingsland - België

BTW-nummer: BE0780377173

ALGEMENE VOORWAARDEN

Website-eigenaar, het aanbod en bindende voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Virtu Velo VOF. Deze voorwaarden beschrijven de algemene voorwaarden waaronder je onze website en diensten zoals aangeboden door ons mag gebruiken. Deze website biedt bezoekers diensten en producten aan, zoals beschreven op de website. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website en onze diensten, stem je ermee in dat je deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

Wanneer je een item koopt, stem je ermee in dat: (i) je verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige itemlijst voordat je een toezegging doet om het te kopen: (ii) je een juridisch bindend contract aangaat om een item te kopen wanneer je je ertoe verbindt een item te kopen en je voltooit het betalingsproces bij het betalen.

De prijzen die wij rekenen voor het gebruik van onze diensten / producten staan vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die per ongeluk kunnen optreden. Aanvullende informatie over prijzen en omzetbelasting is beschikbaar op de betaalpagina.

“De vergoeding voor de diensten en eventuele andere kosten die je mogelijk maakt in verband met je gebruik van de dienst, zoals belastingen en eventuele transactiekosten, worden maandelijks in rekening gebracht via de door jouw gekozen betaalmethode.

RETOURNEREN EN TERUGBETALEN
Voor elk onbeschadigd product, kun je het simpelweg retourneren met de meegeleverde accessoires en verpakking, waaronder de originele bon (of cadeaubon), binnen 14 dagen na de datum waarop je het product hebt ontvangen, en dan zullen we het omruilen of een terugbetaling aanbieden op basis van de oorspronkelijke betaalmethode . Houd daarnaast rekening met het volgende: (i) producten kunnen alleen worden geretourneerd in het land waarin ze oorspronkelijk zijn gekocht; en (ii) de volgende producten komen niet in aanmerking voor retournering: [lijst met artikelen]. 

We kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, de diensten wijzigen; stoppen met het leveren van de diensten of functies van de diensten die wij aanbieden; of grenzen stellen aan de diensten. We kunnen de toegang tot de diensten permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, of zonder reden.

Garanties en verantwoordelijkheid voor diensten en producten

Wanneer we een geldige garantieclaim ontvangen voor een bij ons gekocht product, zullen we het betreffende defect repareren of het product vervangen. Als we niet in staat zijn om het product binnen een redelijke termijn te repareren of te vervangen, heeft de klant recht op een volledige terugbetaling wanneer het product onmiddellijk aan ons wordt geretourneerd. Wij betalen de verzending van gerepareerde of vervangen producten naar de klant en de klant is verantwoordelijk voor de retourzending van het product naar ons.

Eigendom van intellectueel eigendom, auteursrechten en logo's

De Dienst en alle materialen daarin of daarmee overgedragen, inclusief maar niet beperkt tot software, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, logo's, patenten, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden, zijn het exclusieve eigendom van Virtu Velo VOF, het aanbod en bindende voorwaarden. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk bepaald, wordt niets in deze Voorwaarden geacht een licentie in of onder dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten te creëren, en je stemt ermee in om niet te verkopen, een licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, te verzenden, openbaar weer te geven, daarvan in het openbaar uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of er afgeleide werken van maken.

Recht om gebruikersaccount op te schorten of te annuleren

We kunnen je toegang tot de dienst permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, ook als je naar onze enige beslissing een bepaling van deze voorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving schendt. Je kunt het gebruik op elk moment stopzetten en verzoeken om je account en/of diensten te annuleren. Niettegenstaande iets anders in het voorgaande, met betrekking tot automatisch verlengde abonnementen op betaalde diensten, worden dergelijke abonnementen pas stopgezet na het verstrijken van de respectieve periode waarvoor je al hebt betaald.

Vrijwaring

Je stemt ermee in Je stemt ermee in Virtu Velo VOF schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, claims of onkosten (inclusief advocaatkosten), die tegen hen zijn ingediend door een derde partij als gevolg van, of voortvloeiend uit, of in verband met je gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden. schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, claims of onkosten (inclusief advocaatkosten), die tegen hen zijn ingediend door een derde partij als gevolg van, of voortvloeiend uit, of in verband met je gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Virtu Velo VOF in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van, of het onvermogen om de dienst te gebruiken.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt Virtu Velo VOF geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (i) fouten, fouten of onnauwkeurigheden van inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van je toegang tot of gebruik van onze dienst; en (iii) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.

Recht om de voorwaarden te wijzigen en aan te passen

We behouden ons het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Bekijk deze pagina daarom regelmatig. Wanneer we de Voorwaarden op een materiële manier wijzigen, zullen we je op de hoogte stellen dat er materiële wijzigingen zijn aangebracht in de Voorwaarden. Als je de website of onze dienst blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat je de nieuwe voorwaarden accepteert. Als je niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de voorwaarden, mag je de website of de dienst niet gebruiken of openen (of blijven gebruiken).

bottom of page